| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

W1E03ORD09

Page history last edited by Toni Miras 11 years, 6 months ago

 

     

Núria Isern Líndez

Estel Sarrau Claret

 

1) Moments més importants en l’evolució de la nostra espècie:

 

 1. Bipedisme
  1. El protagonista d’aquest canvi va ser l’Ardipithecus, fa uns 5 milions d’anys.
  2. Aquest fet va ser important ja que va permetre:
   1. Millor visió per veure els depredadors.
   2. Té les mans lliures
   3. Es produeix un canvi de dieta (abans menjava fruits i fulles dels arbres, i ara menjarà carn, que li aportarà proteïnes, i per tant el cervell li creixerà).

      

 

 

          2.  Creació d'eines

  1. El protagonista d’aquest canvi va ser l’Homo Habilis, fa uns 2-3 milions d’anys.
  2. Aquest fet va ser important ja que va permetre: 
   1. Tallar la carn
   2. Fabricar armes per caçar
   3. Pensar per fabricar l'eina
   4. S’ha de transmetre informació/coneixement, que desenvolupa la part cultural (conjunt del saber que tenim).

          

 

          3.  Descoberta del foc:

  1. El protagonista d’aquest canvi va ser l’Homo Erectus, fa un milió d’anys.
  2. Aquest fet va ser important ja que va permetre:  
   1. Van poder menjar els aliments cuits i així eren més tous i més digestibles.
   2. Espantaven els animals.
   3. Tenien més hores de claror
   4. No passaven tant fred
   5. S'asseien al voltant del foc a parlar i milloraven la seva comunicació.

      

 

 

2)  Busqueu informació sobre la possible barreja genètica de Neanderthal i Homo Sapiens i expliqueu què és el que se sap avui dia sobre aquest tema.

 

Quan va aparèixer l’espècie de l’Homo Sapiens, el Neanderthal ja existia, i per tant van haver de conviure durant un període de temps.

Els primers estudis van dir que aquestes dues espècies tenien notables diferències genètiques, i que per tant no s’havien barrejat mai.

Un anàlisi posterior va constatar que els genomes dels Sapiens i dels Neanderthals coincidien en un 95.5%, i que per tant si que s’havien barrejat. També sabem que un 5% dels gens dels euroasiàtics provenen dels Neanderthals, cosa que també ens ho confirma.

 

 

Enllaç amb la pàgina inicial

NOTA: PROC: 8

           CONC: 8

 

 

 

 

Comments (1)

pol.malgosa said

at 9:57 am on Feb 21, 2012

la informació és detallada i les imatges ajuden a entendre-ho: 8'5
pol malgosa i santi ibañez

You don't have permission to comment on this page.